Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna

Jak sporządzić pozew rozwodowy ?

                Pozew rozwodowy to dokument, w którym powód (czyli Ty) wnosi o rozwiązanie małżeństwa z pozwanym (małżonkiem). Najczęściej również ubiega się o pełne prawa rodzicielskie do dzieci, alimentów, podziału majątku, oraz obciążenia kosztami procesu strony pozwanej.

Po pierwsze trzeba pamiętać, że jest to pismo urzędowe, które musi spełniać wiele wymogów formalnych określonych w przepisach prawnych. Znajdziesz w sieci wzory pism, ale to nigdy nie jest dobry pomysł ufać im bezgranicznie. Najlepiej, aby przed złożeniem dokumentu obejrzał go prawnik.

Po drugie, zgromadź dokumenty takie jak: odpis aktu zawarcia małżeństwa i aktu urodzenia dzieci. Najlepiej także wykonaj ich kserokopię.

Po trzecie, pozew musi być należycie uzasadniony. Uzasadnienie pisze się suchym językiem faktów i dat, bez odwołania do uczuć, dialektem urzędowym (pisząc per powód/ka, pozwany/a). Powinno być zwięzłe i konkretne.

Ważne jest by uzasadnienie odwołało się dwóch koniecznych przesłanek: rozpad związku musi być zupełny i trwały. Warto zwrócić uwagę też na trzy więzi, które muszą zostać zerwane, by stwierdzić ten stan: więzi psychologiczne, fizyczne i ekonomiczne. Oznacza to, że małżonków nie łączą żadne uczucia, nie żyją ze sobą i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Po czwarte, konieczne jest ustalić, jaki sąd jest właściwy Twojej sprawie. Z zasady jest to sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Gdy jednak żadne z was nie mieszka już w tym okręgu, właściwy jest sąd w okręgu miejsca zamieszkania pozwanego. Dopiero, gdy takiego nie można ustalić (na przykład małżonek jest zaginiony) sprawę przyjmie sąd w miejscu zamieszkania powoda.

Po piąte, w sprawie o rozwód jest opłata stały w kwocie 600 zł. Najprościej wnieść go na rachunek bankowy sądu. Jeżeli wizja sporządzenia takiego dokumentu Cię przeraża, to najlepiej znaleźć pomoc w jego redakcji. Mogę zaoferować swoje doświadczenie w tej sprawie. Zapraszam do kontaktu.