Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Kancelaria >> Specjalizacje

Specjalizacje (zakres usług)

Kancelaria prawna LEX zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz biznesowych. Podstawowy zakres usług obejmuje następujące dziedziny prawa:

Cywilne

Rodzinne

   • sprawy rozwodowe
   • sprawy separacyjne
   • sprawy o podział majątku
   • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
   • sprawy o alimenty
   • sprawy o ustalenie praw rodzicielskich
   • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
   • sprawy o adopcję
   • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Majątkowe
Mieszkaniowe
Spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • testament
  • zachowek
  • wydziedziczenie
  • podział spadku

Dot. Prawa Pracy

Karne

 • obrona przed sądami i organami ścigania
 • reprezentowanie pokrzywdzonego (jako pełnomocnik, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny)
 • środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, dozór policyjny, zabezpieczenie majątkowe)
 • środki odwoławcze (zażalenie, apelacja)
 • wnioski o dobrowolne poddanie się karze
 • wnioski o przedterminowe zwolnienie

Wykroczeń

 • obrona w sprawach wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych (jako pełnomocnik lub oskarżyciel posiłkowy)

A ponadto:

  Obsługa prawna firm
 • stała obsługa
 • pomoc doraźna
  Windykacja należności
 • pozwy przeciwegzekucyjne
 • wnioski o egzekucje należności
 • skarga na czynności komornika

Dochodzenie odszkodowań

  Jako przedstawiciel największej w kraju firmy specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe oferujemy pomoc w dochodzeniu rekompensaty za:
 • szkody poniesione w wypadku
 • po śmierci bliskiej osoby
 • wypadki w gospodarstwach rolnych
 • wypadki przy pracy
 • wypadki komunikacyjne
 • błędy lekarskie

Ubezpieczenia

  Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, firmowe dla osób fizycznych i prawnych różnych towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak:
 • HESTIA
 • PZU
 • WARTA
 • GOTHAER
 • UNIQUA
 • Compensa
 • Generali
  Zakres czynności podejmowanych przez kancelarię obejmuje:
 • porady prawne
 • reprezentowanie Klienta przed organami sądowymi i urzędowymi
 • sporządzanie i przygotowywanie pism