Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni

Oferta dla klientów indywidualnych

Warszawska kancelaria prawna Lex oferuje usługi dla osób fizycznych. Uzyskają Państwo porady i analizy, opinie, jak również projekty pism i dokumentów. Dodatkowo zajmujemy się reprezentacją naszych Klientów przed sądami, jako pełnomocnicy procesowi, obrońcy i oskarżyciele posiłkowi. Zakres oferowanych usług obejmuje wszystkie dziedziny prawa, jednak do preferowanych zagadnień należą:

 • prawo cywilne, w tym sprawy o zapłatę, odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki, jak również o ochronę dóbr osobistych. Przeprowadzamy również analizy i przygotowujemy umowy dla Klientów,
 • prawo pracy, opiniowanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich, sprawy o przywrócenie na stanowisko, dyskryminacja i mobbing, wypadki w pracy,
 • prawo autorskie, w tym sprawy o wynagrodzenie, sporządzanie umów o zbycie praw autorskich, opiniowanie, ocena odpowiedzialności wobec organizacji zbiorowego zarządzania,
 • prawo spadkowe, w tym dzielenie i zabezpieczanie spadku, jak również sprawy o stwierdzenie jego nabycia, obalenie testamentu czy przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, udział w postępowaniach, sprawy o przysądzenie oraz przybicie własności nieruchomości, windykacja, współpraca z komornikami,
 • prawo rodzinne i osobowe, rozwody, separacje i alimenty (wraz z ich poziomem), sprawy o zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa, podział majątku czy ustalenie władzy rodzicielskiej. Prowadzimy również sprawy o ubezwłasnowolnienie, rozwiązanie przysposobienia czy unieważnienie małżeństwa,
 • prawo nieruchomości, w tym sprawy własnościowe, o zasiedzenie i naruszenie posiadania, zmianę wysokości opłat i czynszu, zniesienie współwłasności, obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • prawo mieszkaniowe, kwestia kupna i sprzedaży mieszkań, analiza i opiniowanie umów ze spółdzielniami oraz deweloperami, sprawy o zapłatę czynszu, eksmisję czy meldunek, jak również o wejście w stosunek najmu,
 • prawo o ochronie zdrowia psychicznego, w tym sporządzanie wniosków o przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego oraz nakazów wypisania,
 • reprywatyzacja, w tym sprawy o odzyskanie gruntów w Warszawie i okolicach, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • prawo podatkowe - opinie podatkowo-prawne, asysta przy wypełnianiu formularzy i innych dokumentów, odwołania do izb skarbowych i skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • prawo administracyjne, w tym zdobywanie pozwolenia na budowę i użytkowanie, prowadzenie spraw o odszkodowania, reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi. Oferujemy również porady prawne z tego zakresu i zapewniamy zastępstwo prawne,
 • prawo kanoniczne, m.in. przygotowywanie skarg powodowych, a także pism procesowych i apelacji, porady w kwestii kościelnych osób prawnych, rozwody i unieważnienie małżeństwa,
 • obywatelstwo polskie, w tym sprawy o poświadczenie posiadania i przywrócenie obywatelstwa polskiego, reprezentacja klienta w procesie nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP, analizy prawne, tłumaczenia, poszukiwanie i umiejscowienie dokumentów,
 • sprawy międzynarodowe, w tym transkrypcje zagranicznych aktów i dokumentów, listy żelazne, kontrola stanu spraw karnych, a także reprezentowanie przed sądami i innymi organami administracyjnymi Klientów mieszkających na co dzień zagranicą.