Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni >> Ochrona zdrowia psychicznego

Prawo o ochronie zdrowia psychicznego

W naszej kancelarii prawnej zatrudnieni są adwokaci, którzy udzielają pomocy w sprawach regulowanych prawem o ochronie zdrowia psychicznego człowieka, stanowiącego fundamentalne dobro osobiste człowieka. Spektrum usług realizowanych przez naszą firmę obejmuje świadczenia dotyczące ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi, co gwarantowane jest przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz specjalne instytucje do tego celu powołane. Nasze działania sprowadzają się do udzielania porad prawnych oraz aktywnego działania w zakresie spraw związanych z:

  • przyjęciem do szpitala psychiatrycznego,
  • wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
  • przyjęciem do domu pomocy społecznej,
  • opuszczeniem domu pomocy społecznej,
  • innymi czynnościami, pozwalającymi na zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

W naszej kancelarii w Warszawie udzielamy pomocy w sprawach osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo. Nasi adwokaci udzielają porad dotyczących praw pacjenta regulowanych Ustawą z ochronie zdrowia psychicznego, przygotowują wnioski do sądu, jak też reprezentują swoich Klientów przed organami administracji i sądami. Pomagamy w uzyskaniu dostępu do dokumentacji medycznej oraz w konsultacjach z lekarzami.