Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni >> Prawo autorskie

Prawo autorskie

Związane jest ono z pojęciem utworu, czyli przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Wyróżnić można następujące utwory:

 • literackie, publicystyczne, komputerowe i inne wyrażone słowem
 • muzyczne
 • plastyczne
 • lutnicze
 • fotograficzne
 • architektoniczne
 • sceniczne
 • audiowizualne

Zakres usług w zakresie prawa autorskiego obejmuje przygotowywanie następujących umów:

 • wydawniczych
 • licencyjnych
 • sublicencyjnych
 • o korzystanie z fotografii i o korzystanie z filmu
 • o korzystanie z programu komputerowego
 • merchandisingu reklamowego
 • o retransmisję
 • o usługi kompozytorskie
 • o dzieło

Przykładowe sprawy przeprowadzane w ramach prawa autorskiego:

 • o ochronę wizerunku
 • o ochronę korespondencji
 • o złożenie oświadczenia publicznego
 • o zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim osobistym
 • o usunięcie skutków naruszenia prawa autorskiego
 • o naprawę szkody powstałej w związku z naruszeniem praw autorskich
 • o zapłatę sumy pieniężnej
 • o zapłatę na cel społeczny