Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni >> Prawo cywilne

Prawo cywilne

Jest jedną z najszerszych gałęzi prawa, która dotyczy niemal wszystkich dziedzin życia społecznego. Obejmuje ona następujące obszary:

 • sprawy rodzinne: rozwody i separacje, alimenty, władza rodzicielska,
 • sprawy spadkowe: spadki, testamenty, zachowki, zapis, polecenie, dziedziczenie
 • sprawy rzeczowe
 • sprawy dotyczące zobowiązań (dotyczy form wymiany dóbr i usług)

Znajduje się tu także część ogólna, która reguluje zagadnienia wspólne.

Przykładowe sprawy prowadzone w ramach prawa cywilnego:

 • prawa autorskie
 • pełnomocnictwo
 • użytkowanie wieczyste
 • przetargi, oferty
 • własność
 • użytkowanie wieczyste
 • ochrona własności
 • posiadanie
 • sprzedaż
 • rękojmia
 • gwarancja
 • zamiana
 • najem
 • dzierżawa
 • pożyczka
 • zlecenie
 • leasing
 • renty
 • darowizny
 • ugody
 • własność i przeniesienie własności
 • firma
 • spółka
 • mienie
 • umowa: spedycji, ubezpieczenia, przewozu, komisu, składu, rachunku bankowego, o dzieło, o roboty budowlane
 • papiery wartościowe
 • odszkodowania

Usługi:

 • porady prawne
 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych
 • sporządzanie opinii i analiz
 • przygotowywanie umów
 • uczestnictwo w negocjacjach