Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni >> Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Nasza kancelaria prawna z Warszawy udziela wsparcia Klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym i instytucjom w zakresie prawa podatkowego. Jest to ogół przepisów, które regulują zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych. Określają powinności podatników, płatników i inkasentów. Jednocześnie legislacje te stanowią o obowiązkach, jakich winny przestrzegać organy podatkowe i strony w toku postępowania podatkowego. Adwokaci zatrudnieni w naszej firmie realizują powierzone zadania zgodnie z Ordynacją podatkową (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z dn. 15.01.2005), Ustawami materialnymi prawa podatkowego, Ustawą o podatku od towarów i usług.

Nasza oferta obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych i wyjaśnień o zakresie zobowiązań prawnych;
  • sporządzanie opinii prawno
  • podatkowych;
  • sprawdzenie projektów umów pod kątem podatkowym;
  • pomaganie przy wypełnianiu formularzy podatkowych;
  • przygotowywanie pism do instancji podatkowych.

W naszej kancelarii prawnej zapewniamy wsparcie przy kwestiach związanych z podatkami dochodowymi (od osób prawnych, od osób fizycznych i ZUS), pośrednimi, a także oferujemy doradztwo naszych adwokatów w zakresie podatku od spadków i darowizn bądź czynności cywilno-prawnych. Pomagamy również w planowaniu podatkowym. Oferujemy nasze usługi w postaci doradztwa bieżącego bądź pomocy doraźnej.