Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni >> Prawo pracy

Prawo pracy

Sprawy związane z prawem pracy obejmują przede wszystkim reprezentowanie jednej ze stron (pracownika lub pracodawcy) przed sądami.

Bierzemy udział m.in. w następujących sprawach:

 • o odszkodowania za mobbing, dyskryminację, z tytułu śmierci pracodawcy, z tytułu rozwiązania umowy o pracę lub niezawarcia umowy o pracę, za brak świadectwa pracy, zakaz konkurencji, odwołanie z urlopu; odszkodowanie od pracownika
 • zapłata wynagrodzenia, odprawy emerytalnej, odprawy pośmiertnej, za pracę w porze nocnej
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • zwrot kosztów podróży służbowej
 • wynagrodzenie za nadgodziny

Przygotowujemy wzory następujących dokumentów:

 • umowy o pracę – m.in. na czas określony, nieokreślony, na okres próbny,
 • umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy)
 • kontrakt menedżerski
 • regulaminy: pracy, wynagradzania, postępowania pojednawczego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnień grupowych
 • dokumenty dotyczące zwolnienia pracownika: rozwiązanie umowy o pracę (za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, przy skróconym okresie wypowiedzenia), wypowiedzenie warunków umowy o pracę, zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę z powodu mobbingu.

Oferujemy ponadto:

 • analizę gotowych umów (o pracę, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji)
 • analizę regulaminów
 • badania zasadności zwolnienia
 • badania szans wygrania sprawy w sądzie
 • badanie zasadności zapłaty odszkodowania