Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni >> Prawo rodzinne i osobowe

Prawo rodzinne i osobowe

Nasza kancelaria prawna w ramach wsparcia w zakresie spraw związanych z kodeksem cywilnym oferuje pomoc w kwestiach regulowanych prawem rodzinnym i osobowym. Legislacje w tym obszarze określają stosunki prawne w rodzinie (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe), jej funkcjonowanie oraz istnienie, a także stosunki wewnątrz rodziny oraz z osobami trzecimi. Kodeks rodzinny swoim zakresem obejmuje całość stosunków rodzinnych w tym: Małżeństwo, Pokrewieństwo i powinowactwo, Opieka i Kuratela.

W ramach naszej działalności pomagamy w sprawach związanych:

  • z rozwodem i rozwiązaniem małżeństwa,
  • z zawarciem małżeństwa,
  • z alimentami,
  • z pochodzeniem dziecka,
  • z adopcją , opieką, kuratelą,
  • ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej,
  • z ubezwłasnowolnieniem,
  • z majątkiem.

Adwokaci zatrudnieni w naszej firmie prawnej w Warszawie udzielają porad dotyczących wyżej wspomnianych czynności, opierając się na obowiązujących legislacjach oraz etosie pracy. Pomagają w sporządzeniu stosownych wniosków i pozwów, jak też w prowadzeniu spraw i reprezentowaniu Klientów przed sądem oraz organami administracyjnymi. Zapewniamy także wsparcie wszystkim naszym Klientom w kwestiach związanych z prawem osobowym, które stanowi o zdolności bycia podmiotem w stosunkach prawnych i nie jest skutkiem właściwości przyrodzonych bądź społecznych, a wynika z regulacji prawnych.