Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Odszkodowanie

Odszkodowania

Nasza kancelaria prawna jest przedstawicielem największej w Polsce, notowanej na giełdzie papierów wartościowych, firmy zajmującej się ODSZKODOWANIAMI za szkody osobowe tj. obrażenia ciała i urazy powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, w gospodarstwach rolnych oraz szkody rzeczowe. Działamy jako przedstawiciel Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Nasza działalność obejmuje głównie dochodzenie rekompensaty za szkody osobowe:

 • ubezpieczenia OC sprawcy wypadku,
 • po śmierci bliskiej osoby,
 • za wypadki w gospodarstwach rolnych (OC rolnika),
 • za konsekwencje błędów medycznych, wypadków podczas pracy, wypadków będących rezultatem czynów niedozwolonych,
 • za uszkodzony pojazd lub w wyniku traconych korzyści materialnych, wypadkach na chodniku, ulicy, w sklepie i wielu innych…

czyli:
Jeżeli w wyniku wypadku, którego sprawcą jest inna osoba, doznałeś obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, możesz ubiegać się o zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy.

A także:

 • zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę,
 • zwrot kosztów leczenia, opieki zdrowotnej, rehabilitacji a także utraconych dochodów za okres, w którym poszkodowany był niezdolny do pracy w wyniku wypadku,
 • renty z tytułu utraconych korzyści w sytuacji częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb, w sytuacji, kiedy poszkodowany ponosi koszty leczenia przez długi czas, co powoduje stałe zmniejszenie dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem,
 • zwrot kosztów za rzeczy zniszczone w wyniku wypadku.

EuCO pomaga w otrzymaniu należnych środków finansowych z wszystkich możliwych tytułów oraz źródeł. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że wielu Klientów nie miało świadomości o przysługującej im rekompensacie. Na tym opiera się idea Europejskiego Centrum Odszkodowań – nie trzeba być prawnikiem, aby uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie – zajmie się tym adwokat na polecenie Klienta.

Jakie dokumenty wymagane są podczas ubiegania się o zadośćuczynienie?

Należy przygotować:

 • dowód osobisty;
 • pełną dokumentację medyczną – informacje o leczeniu powypadkowym, faktury i rachunki za zakupione lekarstwa, opatrunki, rehabilitację, wizyty lekarskie, sprzęt medyczny;
 • dokument potwierdzający winę sprawcy (notatka policyjna, oświadczenie sprawcy);
 • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za wynik wypadku (wydane przez podmiot, na terenie którego miał miejsce wypadek).

Dlaczego skorzystać z pomocy kancelarii prawnej?

Współpracujemy z osobami posiadającymi wiedzę z zakresu prawa, medycyny pracy, rzeczoznawstwa oraz lekarzy orzeczników. Dysponujemy odpowiednim zapleczem finansowym. Wiedza specjalistów pozwala im na realną ocenę szans i wysokości rekompensaty oraz przygotowanie stosownych dokumentów. Stosowane procedury służą maksymalnemu zwiększeniu szans otrzymania wysokiego odszkodowania.

EuCO należy do grona firm notowanych na parkiecie podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie są koszty?

Klient nie jest zobowiązany do uiszczania opłat wstępnych, zaliczek itp. W przypadku pomyślnego zakończenia sprawy rozliczenie następuje w formie prowizji (success fee) po wypłacie odszkodowania. Weryfikacja niezbędnych dokumentów a także dojazd do klienta są bezpłatne. W przypadku dodatkowych pytań należy skonsultować się z przedstawicielem.

Pytania:

W wyniku orzeczenia sądu jestem współwinny wypadku albo przyczyniłem się do niego. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o zadośćuczynienie?

O rekompensatę można ubiegać się nawet w przypadku wydania niekorzystnego orzeczenia. Wtedy wysokość kwoty, o jaką można walczyć, zostanie pomniejszona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do wypadku. Adwokat upewni się wtedy, czy orzeczony przez sąd stopień przyczynienia się do wypadku był minimalny, a tym samym kwota zadośćuczynienia lub refundacja kosztów była zmniejszona o jak najmniejszą kwotę.

Wypadek wydarzył się kilka lat temu – czy mogę jeszcze starać się o odszkodowanie?

O zadośćuczynienie można starać się do momentu, w którym sprawa ulegnie przedawnieniu (najczęściej są to 3 lata). Jeżeli szkoda nastąpiła w efekcie czynu niedozwolonego, czas ten ulega wydłużeniu do 20 lat od wydarzenia. W takiej sytuacji najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który poczyni odpowiednie kroki w kierunku uzyskania rekompensaty.