Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna

Porozumienie stron czy orzekanie o winie ?

        Przy składaniu pozwu rozwodowego, wielką różnicę robi: czy będzie to rozwód bez orzekania o winie (tzw. polubowny) czy rozwód z orzeczeniem o winie. Warto zastanowić się, przez złożeniem dokumentów, czego tak naprawdę chcemy.

Rozwód za porozumieniem stron jest z prawnego punktu widzenia dużo prostszy. Na zgodne żądanie małżonków sąd nie będzie dociekał winy i zaniecha jej orzekania, rozprawy są krótsze, nie ma potrzeby składania długich zeznań, ani materiału dowodowego. Najczęściej obowiązki prawne, jakie narzuca sąd są wtedy tożsame z tymi, jakie ustalili sami małżonkowie – takie porozumienie składa się wraz z pozwem rozwodowym i powinno ono obejmować sprawę władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów z dzieckiem.

Jednak warunkiem wstępnym takiego postępowania jest, by nie istniał duży konflikt pomiędzy partnerami. Porozumienie stron trzeba wypracować w wyniku dialogu. To nie jest możliwe, jeżeli na przykład obu małżonków rości sobie prawa do dziecka. Stąd na porozumienie stron często decydują się młode małżeństwa, które po kilku latach, wspólnie stwierdziły, że ślub był błędem.

Druga opcja to rozwód z orzekaniem winy. Jest to klasyczny proces sądowy, w wyniku, którego sąd orzeka, że jedna strona winna jest rozpadowi małżeństwa. Winna strona obarczona jest odpowiedzialnością i ponosi większość konsekwencji związanych z rozwodem (często utrata praw rodzicielskich i obowiązki alimentacyjne).

Ta droga sądowa często obierana jest, kiedy jedna strona była zdradzana przez partnera, popadła w nałogi lub długi, albo gdy oboje rodziców chce posiadać pełne prawa rodzicielskie. Czasem po prostu to jedyne wyjście dla małżonków, którzy w ogóle nie są w stanie ze sobą rozmawiać.

Orzeczenie winy bywa trudne i czasochłonne, a niekiedy też upokarzające. Jednak czasem może nieść ze sobą poczucie oczyszczenia i ulgi dla wnoszącego pozew. Pamiętaj jednak, że rozwód nie jest narzędziem zemsty.

Przed podjęciem takiej decyzji dobrze jest skonsultować się ze specjalistą. Polecam swoje usługi w tym względzie. Jeżeli sądzisz, że potrzebujesz pomocy, napisz.