Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Rozwody

Rozwody

Kancelaria prawna będąca częścią sieci Krislex KDC (oddział Warszawa I) oferuje pomoc w kwestiach prawnych związanych z rozpadem małżeństwa. Nasi prawnicy biorą udział w sprawach o rozwody, separacje, opiekę nad dziećmi, podział majątku, ustalenie wysokości alimentów oraz innych, jakie wynikają z ustania związku małżeńskiego i muszą zostać uregulowane zanim sąd podejmie ostateczną decyzję o jego „trwałym i zupełnym rozkładzie”. Zajmują się między innymi składaniem wniosków, reprezentowaniem klienta przed instytucjami, a także pomagają w zgromadzeniu stosownych dokumentów.

Rozwód - czy musi być stresujący?


Separacja za i przeciw


Porozumienie stron czy orzekanie o winie?

Sprawy rozwodowe są tak różne, jak różne są małżeństwa. Za każdym razem wiążą się jednak z poczuciem silnego stresu wynikającego ze strachu o porzucenie lub bycie porzuconym, zmianę sytuacji życiowej, spory o majątek, a w skrajnych sytuacjach także z walki o opiekę nad dziećmi. Nawet polubownie przeprowadzona sprawa niesie ze sobą wiele emocji, a opuszczeniu sali sądowej towarzyszy uczucie pustki, bólu i żalu.

Czytaj więcej: Rozwód

W odróżnieniu od rozwodów nie stanowi całkowitego przerwania małżeństwa, a jedynie jego chwilowe zawieszenie. W trakcie rozpraw rozwodowych małżonkowie muszą udowodnić „trwały i zupełny rozkład pożycia”, natomiast wnioski o separację uwzględniają jedynie „zupełny rozkład pożycia”.

Czytaj więcej: Separacja

W przypadku spraw o rozwiązanie związku małżeńskiego istotna jest kwestia orzeczenia o winie. To, czy sprawa ma rozstrzygnąć się polubownie, czy też z orzeknięciem o winie jednego ze współmałżonków, zależy od celów, jakie dana strona chce osiągnąć.

 

Czytaj więcej: Porozumienie stron

 

Alternatywy dla rozwodu


Jak sporządzić pozew rozwodowy?


Uczciwy podział majątku. Czy to możliwe?

Rozwód jest rozwiązaniem ostatecznym. Kiedy czujesz, że w Twoim małżeństwie coś się psuje i zmierza ono do rozpadu, warto skorzystać z metod, które ułatwią porozumiewanie się.

 

Czytaj więcej: Alternatywy

Pozew to wniosek, w którym powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa z pozwanym – swoim współmałżonkiem. Często wiąże się to także z chęcią ograniczenia praw rodzicielskich, otrzymywaniem alimentów, dokonaniem podziału majątku a także obciążeniem kosztami rozprawy strony pozwanej.

Czytaj więcej: Pozew rozwodowy

Sprawiedliwe podzielenie majątku to sprawa bardzo trudna, o ile para nie spisała wcześniej intercyzy. Wspólne dobro staje się polem bitwy i często dochodzi do sytuacji nieuzasadnionego roszczenia do danej części majątku, co uniemożliwia uczciwy podział.

Czytaj więcej: Podział majątku