Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna

Separacja za i przeciw

Polskie prawo oprócz rozwodu przewiduje również separację, jako prawne rozwiązanie dla nieszczęśliwych małżonków.

Podstawowa różnica między nimi to fakt, że separacja nie kończy małżeństwa. Tworzy jedynie swoisty stan chwilowego zawieszenia związku. Dopiero rozwód jest ostatecznym końcem związku. Stąd przy wnioskach rozwodowych przed sądem należy udowodnić „trwały i zupełny rozkład pożycia”. Przy wnioskach o separację jedynie „zupełny rozkład”.

 

 

Separacja ma kilka wad i zalet. Przyjrzyjmy się może najpierw pozytywnym stronom:

 1. Separacja posiada wszelkie znamiona i zalety rozwodu.

 2. Sądy chętniej orzekają separację.

 3. Polskie prawo nie określa okresu płacenia alimentów w przypadku separacji (w przypadku rozwodu to 5 lat).

 4. O separację może wystąpić każdy z małżonków.

 5. Separację można zakończyć na zgodny wniosek małżonków.

 6. Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy.

   

Natomiast najbardziej znaczące wady to:

 1.                Dla kobiet to konieczność zachowania nazwiska męża.

 2. Niemożność wstąpienia w nowy związek małżeński.

   

  Czy więc warto wystąpić o separację, jako alternatywę dla rozwodu? Nie ma prostej odpowiedzi.

Separacja to dobre rozwiązanie dla osób niezdecydowanych i takich, które chciałyby spróbować „rozwodu” na próbę. Dla niektórych to metoda na uświadomienie partnerowi powagi sytuacji. Osoby religijne też mogą preferować tą opcję, ze względu na stanowisko Kościoła względem rozwodów. Dzieci wydaje się, że trochę lepiej znoszą separację niż rozwód rodziców, lecz też jest to dla nich duży cios.

Do argumentów przeciw natomiast należy fakt, że separacja to najczęściej półśrodek i stacja przestankowa do trwałego rozpadu związku. Bardzo niewiele jest przypadków, gdy separacja nie kończy się rozwodem. Czasem to odkładnie nieuniknionego i przedłużanie trudnej sytuacji. Dla całkowitej radykalnej zmiany drogi życiowej, rozwód jest lepszym wyjściem.

Oba rozwiązania mają jeszcze więcej zalet i wad zależnie konkretnej sytuacji. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszej drogi prawnej do rozwiązania swojego małżeństwa, to możesz liczyć na moją pomoc. Zapraszam do kontaktu.