Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna

Uczciwy podział majątku. Czy to możliwe ?

                  Uczciwy podział majątku po rozwodzie jest możliwy, ale nigdy nie jest łatwy - chyba, że para spisała wcześniej intercyzę. W przeciwnym wypadku majątek staje się polem bitwy, na którym strony licytują swoje żale w postaci nieuzasadnionych roszczeń. Wtedy uczciwy podział jest bardzo trudny.

Pierwszą rzeczą, o której warto pomyśleć, to co jest przedmiotem sporu. Ważny jest tu podział na majątek osobisty i wspólny. Przedmiotem sporu nigdy nie może być majątek osobisty, na który składa się:

  • majątek osobisty sprzed ślubu

  • darowizny i spadki

  • przedmioty osobisty typu ubrania, biżuteria

  • prawa niezbywalne, autorskie i patentowe

  • nagrody za osobiste osiągnięcia

  • przedmioty nabyte za składniki majątku osobistego

W momencie zawarcia małżeństwa, jeżeli intercyza nie mówi inaczej, pojawia się wspólnota majątkowa małżonków, w którą wchodzą:

  • dochody zarobkowe każdego z małżonków;

  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

  • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub funduszu emerytalnym każdego z małżonków;

Ten majątek może zostać podzielony pomiędzy małżonków, albo przez sąd, albo w drodze umowy przez zapis notarialny. W każdej sytuacji preferowany jest ten drugi sposób z trzech prostych przyczyn: podział będzie bardziej satysfakcjonujący dla obu stron, i nastąpi on szybciej (drogą sądową podział majątku może trwać nawet kilka lat) i będzie tańszy (koszty notariusza są niższe niż rozprawy sądowej). Pomocny w takiej sytuacji może być bezstronny mediator.

Najczęstszym przypadkiem jest podział majątku po połowie, ale nie jest to żelazna norma prawna. Zależnie od sytuacji, bywa, że warto upomnieć się o nierówny podział, jeżeli są mocne przesłanki, że będzie on bardziej sprawiedliwy.

Jeżeli uważasz, że czeka Cię skomplikowany podział majątku proponuję, abyś zwrócił się do mnie. Oferują swoją pomoc w uzyskaniu tego, na co zasługujesz.